Ochrana osobních údajů GDPR a cookies

Zásady o zpracování osobních údajů a o politice souborů Cookies

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“)

Správce osobních údajů:
Jana Hladíková ( Nehtové studio MICI ) Městečko Trnávka 213, 569 41 Městečko Trnávka, IČO: 08566429 – zapsaná v Živnostenském rejstříku u příslušného Městského úřadu Moravská Třebová

(dále jen „správce“),

Zdroje osobních údajů:
přímo od subjektů údajů (objednání služby ve studiu, telefony, chat, webové stránky, sociální sítě, vizitky a podobně) – dodavatelé – kamerový systém – veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam a podobně)

a) pro vnitřní potřebu organizace:

• plnění smlouvy, plnění zákonných povinností – bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat, ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas, zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinnosti nelze odmítnout.
• informovanost klientů (rozesílání obchodního sdělení – newsletteru) zasílání informací o akcích, výrobcích, službách a dalších výstupech nad rámec běžné činnosti v rozsahu kontaktní údaje (e-mail, telefon); informace o změnách v objednávce a další informace pro klienty – zákazníky a to v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, korespondenční adresa, e-mail, telefon a jiné obdobné informace.

b) pro marketingové a informační účely:

• vytváření propagačních materiálů obsahujících osobní údaje zákazníků (ročenky – výroční zprávy, brožurky,) v rozsahu – jméno a příjmení a dále fotografie mé osoby samostatně, popř. ve skupině s jinými osobami bez připojení dalších osobních údajů. Jméno a příjmení, portrétová fotografie, fotografie práce nehotového studia a to fotografie rukou a nehtů.

• pořizováním a následným zveřejněním fotografie, zvukových a obrazových záznamů – v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek Organizace www.nehtove-studio-mici.eu účelem prezentace její činnosti.
Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci, ale budou zpřístupněny všem osobám, které navštíví oficiální webové stránky, www.nehtove-studio-mici.eu Organizace Jana Hladíková ( Nehtové studio MICI ) nenese odpovědnost za případné další zpracování výše uvedených zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je neslučitelné s tímto účelem.

• pořizováním a následným zveřejněním fotografie, zvukových a obrazových záznamů – v prostředí internetu, prostřednictvím sociální sítě Organizace Jana Hladíková ( Nehtové studio MICI ) https://www.facebook.com/nehtovestudiomici za účelem prezentace její činnosti.
Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci, ale budou zpřístupněny všem osobám, které navštíví sociální síť https://www.facebook.com/nehtovestudiomici Organizace Jana Hladíková ( Nehtové studio MICI ) nenese odpovědnost za případné další zpracování výše uvedených zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je neslučitelné s tímto účelem.

Při zpracování osobních údajů u správce Jana Hladíková ( Nehtové studio MICI ) nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů zákazníka.

Osobními údaji se rozumí zejména údaje uvedené shora v tomto formuláři a závazné objednávce služeb. Tento souhlas uděluji po dobu užívání služeb ode dne jeho udělení. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány Správcem.

V případě změny výše uvedených podmínek, budete vyzvání k obnovení tohoto souhlasu.

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v provozovnách a sídle správce správcem, Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce Technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Dle právních předpisů o ochraně osobních údajů mám právo:

  • kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů  samostatně,
  • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
  • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
  • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
  • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,
  •  vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
  • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
  • mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.
  • Právo obrátit se na nás či na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních.
  • Souhlas lze kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na: mici@nehtove-studio-mici.eu případně písemně na adresu sídla Správce.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Zároveň prohlašujete, že jste oprávněným uživatelem poskytnuté e-mailové adresy a v případě, že se jedná o firemní e-mailovou adresu, poskytujete výše uvedený souhlas k jejímu využití za účelem zasílání obchodních sdělení jménem společnosti, která danou e-mailovou adresu vlastní nebo oprávněně užívá.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce www.nehtove-studio-mici.eu

Poučení – Cookies:

Podle zákona č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, vás informujeme, že tyto webové stránky využívají k poskytování služeb, personalizaci a cílení reklam včetně remarketingu, pro zobrazování relevantní reklamy, k analýze návštěvnosti, použití pluginu a dalších nezbytných služeb soubory tzv. cookies, které dnes používají již prakticky všechny webové stránky.

Můžete kdykoliv změnit nebo odebrat souhlas z deklarace cookie na našich webových stránkách
Další informace o tom, kdo jsme, jak nás můžete kontaktovat, a jak zpracováváme Vaše osobní údaje najdete výše v našich zásadách ochrany osobních údajů.
Váš souhlas s Cookie se vztahuje na následující doménu:  https://www.nehtove-studio-mici.eu

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Nutné cookies pomáhají tomu, aby webová stránka byla použitelná z hlediska např. navigace. Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek pak aby porozuměli, jak návštěvník webu tento web používá. Anonymně sbírají a sdělují informace. Používáme také cookies třetích stran, např. pokud jde o systémy analýzy návštěvnosti, jako je Google Analytics.

Co jsou cookies ?

Cookies jsou malé textové soubory, které se používají k ukládání malých informací. Jsou uloženy v zařízení, když je web načtena ve vašem prohlížeči. Tyto soubory cookie nám pomáhají správně fungovat webové stránky, aby byl bezpečnější, poskytnout lepší uživatelské zkušenosti a pochopit, jak webové stránky provádí a analyzovat, co funguje a kde potřebuje zlepšení.
 

Jak používáme soubory cookie ?

Jako většina online služeb využívají naše webové stránky pro několik cílů cookies první strany a třetí strany. Cookies první strany jsou většinou nezbytné pro webové stránky, aby fungovaly správnou cestou a neshromažďují žádnou z vašich osobně identifikovatelných dat.

Soubory Cookie třetích stran používaných na našich webových stránkách jsou především pro pochopení toho, jak webové stránky provádí, jak komunikovat s našimi webovými stránkami, udržování našich služeb zabezpečených a poskytováním inzerátů, které jsou pro vás relevantní, a vše, co vám poskytují lepší a vylepšený uživatelských zkušenosti a pomoci urychlit budoucí interakce s našimi webovými stránkami.

Jaké typy Cookies používáme?

Essential: Některé soubory cookie jsou nezbytné pro vás, abyste mohli zažít plnou funkčnost našich stránek. Umožňují nám udržovat relace uživatele a zabránit jakýmkoliv bezpečnostním hrozbám. Shromažďují ani neskladují žádné osobní údaje. Tyto soubory cookie vám například umožňují přihlásit k vašemu účtu a přidat zboží do košíku a bezpečně pokladny.

Statistiky: Tyto soubory cookies ukládají informace, jako je počet návštěvníků webových stránek, počet jedinečných návštěvníků, které stránky webových stránek navštívili, zdroj návštěvy atd. Tyto údaje nám pomáhají pochopit a analyzovat, jak dobře fungují webové stránky a kde potřebuje zlepšení.

Marketing: Naše webové stránky zobrazují reklamy. Tyto soubory cookie slouží k personalizaci reklam, které vám ukážeme, takže jsou pro vás smysluplní. Tyto soubory cookie také pomáhají sledovat efektivitu těchto reklamních kampaní.
Informace uložené v těchto cookies mohou být také použity poskytovateli reklamy třetích stran, aby vám také zobrazili reklamy na jiných webových stránkách v prohlížeči.

Funkční: Jedná se o cookies, které pomáhají určitým non-nezbytným funkcionalitám na našich webových stránkách. Tyto funkce zahrnují vložení obsahu jako videa nebo sdílení obsahu webových stránek na platformách sociálních médií.

Předvolby: Tyto soubory cookie nám pomáhají ukládat vaše nastavení a procházení předvoleb, jako jsou jazykové předvolby, takže máte lepší a efektivní zkušenosti s budoucími návštěvami webových stránek.

The below list details the cookies used in our website.

CookiePopis
cookielawinfo-checkbox-advertisementSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
cookielawinfo-checkbox-analyticsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functionalThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessaryThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-othersThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performanceThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
CookieLawInfoConsentRecords the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
viewed_cookie_policyThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
_GRECAPTCHAThis cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks.

 

Jak mohu ovládat předvolby cookie?

Pokud se rozhodnete změnit své předvolby později prostřednictvím relace procházení, můžete kliknout na kartu “Nastavení souhlasu Cookie” na obrazovce. To zobrazí oznámení o souhlasu, který vám umožní změnit své předvolby nebo zcela zrušit svůj souhlas.

Kromě toho, různé prohlížeče poskytují různé metody blokovat a odstranit soubory cookie používané webovými stránkami. Nastavení prohlížeče můžete změnit blokovat / odstranit soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak spravovat a mazat cookies, navštivte – wikipedia.org nebo www.allaboutcookies.org